Dr Branka Savović Štampa
arrow Predmeti na studijskim programima:
 
 
011.3531.049
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Uvećaj sliku +
arrow Datum i mesto rođenja: 17.03.1964. Beograd, Republika Srbija.
arrow Obrazovanje:
indent 1999. Diplomirani pedagog, dobitnik priznanja Najbolji student generacije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema: “Ličnost i uloga nastavnika“;
indent 2001-2002. Edukacija u oblasti REBT-a (Racionalno-emocionalno-bihejvioralna terapija i savetodavni rad): sertifikat Albert Ellis Instituta, New York, o završenom primarnom nivou;
indent 2002-2003. Edukacija u oblasti REBT-a (Racionalno-emocionalno-bihejvioralna terapija i savetodavni rad): sertifikat Albert Ellis Instituta, New York, o završenom naprednom nivou;
indent 2001. Edukacija u oblasti novih metoda učenja Active Learning Methods and Enquiry-Based Learning for Historu Educations;
indent 2003. Magistar pedagogije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Tema: “Agresivnost učenika u školi“;
indent 2005. Stručno usavršavanje tokom studijskog boravka na Univerzitetu u Helsinkiju;
indent 2009. Doktor pedagoških nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Doktorat iz oblasti analize diskursa, interdisciplinarno orijentisan (komunikologija, pedagogija, metodologija). Tema: “Funkcije diskursa usmerenih aktivnosti u vrtiću“;
indent 2014. Izbor u zvanje docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja;
indent 2019. Izbor u zvanje vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
arrow Nastavno iskustvo:
indent Zaposlena na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 16.10.2014.godine.;
indent 2005-2014. Profesor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Šapcu;
indent 2010–2011. Profesor Visoke škole (Beogradska sportska akademija – radni odnos sa 30% radnog vremena). Predavala predmet Pedagogija sporta.
arrow Stručno iskustvo:
indent 1999–2015. Kreator i realizator tri stručna seminara iz oblasti komunikacije i metodologije akreditovanih od strane Ministarstva Prosvete R. Srbije i Zavoda za socijalnu zaštitu namenjenih stručnom usavršavanju prosvetnih radnika i vaspitača (u saradnji sa Institutom za pedagoška istraživanja i Zavodom za vrednovanje obrazovanja);
indent 1999–2005. Naučni saradnik (Institut za pedagoška istraživanja R. Srbije);
indent Od 2007. Međunarodni konsultant Republike Finske na razvoju studija za profesionalni razvoj nastavnika;
indent 2004-2008. Vodeći projektant (research leader) međunarodnog projekta Building capacity at the Teacher Training Faculty in Jagodina, koji se odvijao u saradnji sa Vladom Republike Finske;
indent Od 2001. Psihoterapeut REBT orijentacije.
indent Od 2013. Saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao (1) predsednik komisije za akreditaciju seminara, konferencija i stručnih skupova namenjenih stručnom usavršavanju vaspitača i nastavnika i (2) član radne grupe za pregled radova i nastavnih sredstava;
indent Član DIOS – Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji;
indent Član strukovnog Udruženja stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije.
arrow Projekti / knjige / udžbenici:
 1. Savović, B. (2017): Pedagogija, osnovni pojmovi o nauci i vaspitanju. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 2. Savović, B. (2011): Analiza diskursa. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 3. Savović, B., D. Bjekić, J. Najdanović - Tomić (2007): Primena testova znanja, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.
arrow Reprezentativne reference / objavljeni radovi: Savović B. - radovi (201kB, 02.11.2017.)
 1. Savović, B. (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research. Jagodina: Teacher Education Faculty.
 2. Savović, B. (2005): Kompjuterske video-igrice i njihov uticaj na mlade, posebno na njihovo agresivno ponašanje; u M. Danilović i S. Popov (prir.): Tehnologija, informatika, obrazovanje 3, (299-306). Beograd – Novi Sad: Institut za pedagoška istraživanja i Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike.
 3. Savović, B. (2005): Socijalni odnosi u školi i agresivno ponašanje učenika, Inovacije u nastavi, Vol. 18, No. 4,58-72.
 4. Savović, B. (2006): Socijalni odnosi u školi i agresivno ponašanje učenika, Socijalni odnosi u školi i problemi u ponašanju učenika, (58-72). Beograd: Učiteljski fakultet.
 5. Savović, B. (2006): Approaching the reform of studying process – Action research review; in B. Savović (ed.): Reform at the Teacher education faculty in Jagodina – Action research (35-64). Jagodina: Teacher education faculty.
 6. Savović, B. (2007): Komunikacija u školi i agresivno ponašanje učenika, Razvijanje komunikacione kompetencije nastavnika i učenika, Pedagoški fakultet Kragujevac i Filološko – umetnički fakultet Jagodina (87-499).
 7. 9.Savović, B. (2009): Diskurs predškolske ustanove: kurikulum, model, organizacija i evaluacija rada; u E. Kopas (prir.): Perspektive kvalitetnog razvoja predškolskog deteta, Jagodina: Pedagoški fakultet (131-148).
 8. Savović, B., Radenović, S. (2015): Jezik i razvoj deteta, Zbornik radova, Naučni skup sa međunarodnim učešćem Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta – holistički pristup. Novi Sad (25 i 26. april 2015. god).
 9. Radenović, S., Savović, B. (2015): Sociološko-pedagoške perspektive prevencije nasilja na sportskim događajima, Zbornik radova, Druga međunarodna naučna konferencija Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja - prevencija nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima, MBST2015 (106-110).
 10. Savović, B, Radenović, S i A. Orlić (2015): Vođa sportskog tima i liderstvo u obrazovanju, Zbornik radova, Regionalna naučnostručna i biznis konferencija – LIMEN (80-86).
 11. Savović, B. (2016): Analiza diskursa: dometi i ograničenja primene u pedagoškoj praksi, Zbornik radova, Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu , 25 i 26. septembar 2016. (108-111).
Poslednje ažurirano sreda, 30 oktobar 2019 17:30