Dr Branka Marković Štampa
arrow Predmeti na studijskim programima:
 
 
011.3531.000/145
COBISS Bibliografija
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Uvećaj sliku +
arrow Datum i mesto rođenja: 23.02.1981. Bor, Republika Srbija.
arrow Obrazovanje:
indent 2007 – Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu;
indent 2008 – Specijalističke akademske studije, oblast Klinička i primenjena anatomija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu;
indent 2009 – Upisala akademske doktorske studije, smer Molekularna medicina, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu;
indent 2017 – Izbor u zvanje docent, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.
arrow Nastavno iskustvo:
indent Zaposlena na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 22.12.2011. godine.
indent 2011 Izbor u zvanje asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
arrow Sportsko / stručno iskustvo:
indent 2009-2011 – Naučni saradnik, istraživač na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
arrow Projekti / knjige / udžbenici:
1. Starosne i polne, morfološke i strukturalne razlike bazalnog telencefalona kod osoba sa psihijatrijskim promenama. Evidencioni broj: 156031;
2. Morfološke promene na mozgu kod osoba sa transseksualizmom, drugim poremećajima seksualnog identiteta i razvojnih psihijatrijskih poremećaja. Evidencioni broj: III 41020.
arrow Objavljeni radovi:
1. Marković B, Marjanović I. Značaj određivanja vrednosti hematokrita za ranu procenu težine akutnog pankreatitisa. 47. Kongres studenata medicinskih nauka Srbije, Lepenski Vir, 2006.
2. Marković B, Ilić V. Hiperbilirubinemija i drugi faktori rizika kod novorođenčadi na dugotrajnoj totalnoj parenteralnoj ishrani. 48. Kongres studenata medicinskih nauka Srbije, Kopaonik, 2007: 171.;
3. Marković M, Marković B. Rehabilitacija bolesnika posle operacija tumora na plućima. 48. Kongres studenata medicinskih nauka Srbije, Kopaonik 2007: 307.;
4. Marković B, Mladenović A, Milatović B, Bogdanović Lj, Vasin D, Kovačević S, Anojčić P. Ahalazija uretera-prikaz slučaja. 7. Kongres radiologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja 2008: 74;
5. Mladenović A, Milatović B, Bogdanović Lj, Vasin D, Marković B. Rekanalizacija striktura distalnog uretera prekrivenim metalnim endoprotezama. 7. Kongres radiologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja 2008: 74.;
6. Bogdanović Lj, Marović Ž, Marković B, Milatović B, Marković B, Kovačević S, Anojčić P, Mladenović A. Transkateterska fibrinoliza striktura distalnog uretera kod bolesnika sa postradijacionom fibrozom. 7. Kongres radiologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja 2008: 75.;
7. Vasin D , Bogdanović Lj , Marović Ž , Marković B , Milatović B, Marković B, Kovačević S, Anojčić P, Mladenović A. Cover stents in interventional uroradiology treatment. 7. Kongres radiologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja 2008: 75;
8. Bogdanović Lj , Marović Ž, Marković B , Anojčić P, Kovačević S. Regresija metastaza iz pluća nakon embolizacije malignoma bubrega apsolutnim alkoholom-prikaz slucaja. 7. Kongres radiologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja 2008: 76.;
9. Vasin D, Marković Z, Marković B , Kovačević S, Mladenović A, Anojčić P. Percutaneous nephrostomy in postradiation patients. 6. Balkan Congress of Radiology, Vrnjačka Banja 2008: 107;
10. Markovic B, Radonjic N, Aksic M, Nikolic T, Djulejic V, Radonjic V, Filipovic B, Petronijevic N. Long-term effects of maternal separation on acetylcholinesterase activity in rat brain. 3.European Congress of the International Neuropsychiatric Association, Thessaloniki, Greece 2010: 94.;
11. Aksic M, Radonjic N, Aleksic D, Markovic B, Radonjic V, Petronijevic N, Filipovic B. Ekspresija parvalbumina na interneuronima hipokampusa kod maternalno depriviranih pacova. 5. Kongres drutva za neuronauke Srbije, Kopaonik 2011: 257.
arrow Interesovanja: Informacije nisu dostupne.
Poslednje ažurirano petak, 28 februar 2020 13:16