Nastavnici i saradnici Štampa

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu ima sedamnaest redovnih profesora, šesnaest vanrednih profesora, četrnaest docenata, devet asistenata i jednog nastavnika stranog jezika. Trenutno nema angažovanih saradnika u nastavi i na projektima.

Redovni profesori
1. Dr Aleksandar Janković 7. Dr Dragan Mirkov 13. Dr Milivoj Dopsaj
2. Dr Aleksandar Nedeljković 8. Dr Dušan Mitić 14. Dr Sanja Mandarić
3. Dr Branislav Jevtić 9. Dr Duško Ilić 15. Dr Saša Jakovljević
4. Dr Vladan Vukašinović 10. Dr Irina Juhas 16. Dr Slađana Mijatović
5. Dr Goran Kasum 11. Dr Marija Macura 17. Dr Stanimir Stojiljković
6. Dr Goran Nešić 12. Dr Marina Đorđević-Nikić    
Vanredni profesori
1. Dr Ana Vesković-Đaković 7. Dr Dejan Ilić 13. Dr Nenad Janković
2. Dr Ana Orlić 8. Dr Dejan Suzović 14. Dr Robert Ropret
3. Dr Bojan Leontijević 9. Dr Zoran Valdevit 15. Dr Sandra Radenović
4. Dr Branka Savović 10. Dr Zoran Pajić 16. Dr Snežana Radisavljević Janić
5. Dr Vladimir Ilić 11. Dr Ivana Milanović    
6. Dr Darko Mitrović 12. Dr Lidija Moskovljević    
Docenti
1. Dr Aleksandra Popović 6. Dr Željko Rajković 11. Dr Miloš Marković
2. Dr Branka Marković 7. Dr Zoran Bratuša 12. Dr Miloš Mudrić
3. Dr Vladimir Miletić 8. Dr Igor Ranisavljev 13. Dr Miljan Grbović
4. Dr Vladimir Mrdaković 9. Dr Milan Matić 14. Dr Radivoj Mandić
5. Dr Goran Prebeg 10. Dr Milinko Dabović    
Asistenti
1. Vladimir Grbić 4, Marija Čolić 7. Nikola Majstorović
2. Vladimir Milošević 5. Dr Marko Ćosić 8. Dr Slobodanka Dobrijević
3. Lazar Tomić 6. Milan Petronijević 9. Sonja Kocić Pajić
Nastavnici stranog jezika
1. Gordana Vekarić        
Saradnici u nastavi
Trenutno nema angažovanih saradnika u nastavi !
Saradnici na projektu
Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima
Nastavnici ranijih peioda

 

Poslednje ažurirano sreda, 30 oktobar 2019 17:36