Nastavnici i saradnici Štampa

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu ima osamnaest redovnih profesora, petnaest vanrednih profesora, petnaest docenata, devet asistenata i jednog nastavnika stranog jezika. Trenutno nema angažovanih saradnika u nastavi i na projektima.

Redovni profesori
1. Dr Aleksandar Janković 7. Dr Dragan Jocić 13. Dr Marina Đorđević-Nikić
2. Dr Aleksandar Nedeljković 8. Dr Dragan Mirkov 14. Dr Milivoj Dopsaj
3. Dr Branislav Jevtić 9. Dr Dušan Mitić 15. Dr Sanja Mandarić
4. Dr Vladan Vukašinović 10. Dr Duško Ilić 16. Dr Saša Jakovljević
5. Dr Goran Kasum 11. Dr Irina Juhas 17. Dr Slađana Mijatović
6. Dr Goran Nešić 12. Dr Marija Macura 18. Dr Stanimir Stojiljković
Vanredni profesori
1. Dr Ana Vesković-Đaković 6. Dr Dejan Ilić 11. Dr Lidija Moskovljević
2. Dr Ana Orlić 7. Dr Dejan Suzović 12. Dr Nenad Janković
3. Dr Bojan Leontijević 8. Dr Zoran Valdevit 13. Dr Robert Ropret
4. Dr Vladimir Ilić 9. Dr Zoran Pajić 14. Dr Sandra Radenović
5. Dr Darko Mitrović 10. Dr Ivana Milanović 15. Dr Snežana Radisavljević Janić
Docenti
1. Dr Aleksandra Popović 6. Dr Goran Prebeg 11. Dr Milinko Dabović
2. Dr Branka Marković 7. Dr Željko Rajković 12. Dr Miloš Marković
3. Dr Branka Savović 8. Dr Zoran Bratuša 13. Dr Miloš Mudrić
4. Dr Vladimir Miletić 9. Dr Igor Ranisavljev 14. Dr Miljan Grbović
5. Dr Vladimir Mrdaković 10. Dr Milan Matić 15. Dr Radivoj Mandić
Asistenti
1. Vladimir Grbić 4, Marija Čolić 7. Nikola Majstorović
2. Vladimir Milošević 5. Dr Marko Ćosić 8. Slobodanka Dobrijević
3. Lazar Tomić 6. Milan Petronijević 9. Sonja Kocić Pajić
Nastavnici stranog jezika
1. Gordana Vekarić        
Saradnici u nastavi
Trenutno nema angažovanih saradnika u nastavi !
Saradnici na projektu
Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima
Nastavnici ranijih peioda

 

Poslednje ažurirano utorak, 26 mart 2019 08:07