Predmeti OAS i OSS TiM Elementarnih igara Drugi turnir I godine OAS u igri „Između četiri vatre“