Ispravka termina za podnošenje eventualnih žalbi na liste prijavljenih kandidata Štampa
Prijemni Ispit
ponedeljak, 17 jun 2019 14:55

U slučaju tehničkih grešaka, kandidati mogu uložiti primedbe Fakultetu na liste prijavljenih kandidata u subotu, 22. juna 2019. godine u periodu od 08.00 do 10.00 časova na šalteru Službe za studentska pitanja Fakulteta.

Po isteku tog roka, podaci koji podrazumevaju uspeh na prethodnim nivoima obrazovanja smatraju se konačnim.

 


 Povratak na početnu stranu  „Upis na Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fiizičkog vaspitanja“