Upis u narednu godinu studija za OAS šk. 2015/16. godine Štampa
Akademske studije
utorak, 22 septembar 2015 16:43

Upis će se obaviti po sledećem rasporedu:

 • Ponedeljak 28.09. upis u DRUGU I TREĆU godinu od 09.00 do 13.00, (studenti koji su stekli uslov za upis –prvo slušanje),
 • Utorak 29.09. upis u TREĆU godinu od 09.00 do 13.00, (studenti koji su stekli uslov za upis –prvo slušanje),
 • Sreda 30.09. i četvrtak 01.10. upis u ČETVRTU godinu od 09.00 do 13.00h, (studenti koji su stekli uslov za upis –prvo slušanje),
 • Petak 02.10. i ponedeljak 05.10. upis studenata koji ponovo upisuju istu godinu studija (prva, druga, treća i četvrta, i upis za studente iz statusa mirovanja šk. 2014/15.), od 09.00 do 13.00h,
 • Od 06.10. do 09.10. od 09,00 do 12,00h upis:
  • studenata generacije upisane šk. 2007/08. kojima je završetkom šk. 2014/15. god. istekao rok (osam školskih godina) za završetak studija uz odluku o produžetku roka za završetak studija za godinu dana;
  • studenti koji su dobili odluku za povraćaj statusa studenta;
  • studenata po osnovu prelaza uz odluku;
  • studenata kojima je istekao zakonski rok za završetak studija od devet godina, (generacija upisana šk. 2006/07.) a žele da nastave studije - uz odluku da im se odobrava upis.

VAŽNO:
Studenti koji su izgubili status neupisivanjem šk.2014/15. god, ukoliko žele da nastave studije, u obavezi su da podnesu molbu za povraćaj statusa studenta prodekanu za nastavu. Molbe se predaju arhivi do 30.09.2015.

 

ZA UPIS JE POTREBNO:

 • Indeks i 2 popunjena obrasca ŠV-20 (obavezno kupiti u skriptarici Fakulteta),
 • Uplatnica u iznosu od 100,00 din. na ime finansiranja Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanja studenata, na račun Fakulteta br.840-1102666-24 (plaćaju studenti na budžetu),
 • Uplatnica u iznosu od 1.000,00 din., na ime članarine za Univerzitet u Beogradu, na račun Fakulteta (plaćaju samofinansirajući studenti),
 • Obrazac sa predmetima studijskog programa (zaokružiti sve nepoložene predmete, pa tek onda predmete prvog slušanja u obimu koji propisuje Zakon o visokom obrazovanju)- obrazac preuzeti u skriptarnici fakulteta-,
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (uplatnica). Mole se studenti da ne koriste poziv na broj sa primera uplatnice u e-student aplikaciji , već da uplatu prve rate isključivo vrše na žiro račun 840-1102666-24 , poziv na broj 06.

Napomena:
Studenti su u obavezi da izmire sva svoja prethodna dugovanja do upisa u šk.2015/2016. Neupisivanjem školske godine, gubi se status studenta. U toku studija, samo jednom može se povratiti status.

 

ŠKOLARINA I NAČIN PLAĆANjA:

 • Vrednost 1espb za prvo slušanje predmeta (ekonomska vrednost) je 2.450,00 (školarina 147.000,00/60 ESPB);
 • Vrednost 1 espb za ponovno slušanje predmeta je 1.200,00.;
 • Dinamika uplate finansijskih obaveza za sve studente (budžet i samof.) u šk.2014/2015. je sledeća:
  1. prva rata , 30% od ukupnog finansijskog zaduženja, prilikom upisa;
  2. druga rata do 01.12.2015.;
  3. treća rata do 01.02.2016.;
  4. četvrta rata do 01.04.2016.
  5. peta rata do 01.06.2016.

Napomena:
Mole se studenti da ispoštuju datume, satnicu i obaveze pri upisu.

 Povratak na početnu stranu "Vesti - Akademske studije"