Vesti Odluke Referat i odluka za izbor nastavnika u zvanju vanredan- redovan profesor, za užu naučnu oblast Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, za predmet Teorija i metodika atletike