Odluka i Izveštaj Komisije za pregled i ocenu projekta doktorske disertacije Miodraga Milovanovića Štampa
Odluke
petak, 07 april 2017 13:37

Nastavno-naučno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na osmoj sednici održanoj 06.04.2017., u skladu sa članom 29. i 30. Statuta Fakulteta, donelo je sledeću

 

O D L U K U

 

Prihvata se Referat Komisije za pregled i ocenu projekta doktorske disertacije kandidata studenta Doktorskih akademskih studija Miodraga Milovanovića, pod naslovom: „Evaluacija testova za procenu akutnih i kumulativnih efekata skaliranja opreme na ispoljavanje tehničkih veština sa loptom u mini basketu“.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: