A. Petrović - doktorska disertacija na javnost Štampa
Odluke
sreda, 13 septembar 2017 13:41

Nastavno-naučno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na 13. sednici održanoj 12.09.2017. godine, u skladu sa čl. 29 i 30. Statuta Fakulteta, donelo je

O D L U K U

 

Prihvata se Referat Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Adama Petrovića, pod nazivom: „TEORIJE SPORTSKOG TRENINGA: mogućnosti ocenjivanja i upoređivanja“.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: