Referat i Sažetak Referata Komisije za izbor vanrednog profesora - A.Veskovic Djaković Štampa
Odluke
sreda, 07 mart 2018 14:55

Referat Komisije i Sažetak referata po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji – koji se upućuje na javnost u trajanju od 15 dana i nalaziće se u Biblioteci Fakulteta, zaključno sa 21. martom 2018. godine.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: