Odluka i Referat Komisije za pregled i ocenu magistarske teze Ivane Filipović Štampa
Odluke
četvrtak, 28 jun 2018 11:17

Nastavno-naučno veće Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja , na jedanaestoj sednici održanoj 26. juna 2018, u skladu sa članom 29. i 30. Statuta Fakulteta, donelo je sledeću

 

O D L U K U

 

Prihvata se Referat Komisije za pregled i ocenu magistarske teze kandidata Ivane Filipović, pod naslovom: „Agresivnost učenika na času fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi“.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: