Odluka i Referat Komisije za pregled projekta magistarskog rada Anđelke Branković Štampa
Odluke
petak, 24 maj 2019 07:52

Nastavno-naučno veće Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, na 13. sednici održanoj 16. maja 2019, u skladu sa članom 41-43. Statuta Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja 02-br. 934/18-2 od 6. juna 2018. godine, donelo je sledeću

 

O D L U K U

 

Referat Komisije za pregled projekta magistarskog rada i procenu podobnosti kandidata poslediplomca Anđelke Branković, pod naslovom: „Povezanost telesnog statusa, fizičke aktivnosti i kvaliteta života dece i adolescenata sa smetnjama u razvoju“ i odluka se upućuju na javnost u trajanju od 30 dana i nalaziće se u Biblioteci Fakulteta i na internet stranici Fakulteta.

Javnost počinje da teče 24. maja 2019. i trajaće do 22. juna 2019. godine.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: