Odluka o zakazivanju javne odbrane doktorske disertacije kandidata Milana Markovića Štampa
Odluke
ponedeljak, 26 avgust 2019 14:07

Kandidat Milan Marković braniće doktorsku disertaciju pod nazivom „Pouzdanost i osetljivost terenskih testova za procenu specifične rvačke pripremljenosti“ dana 30. avgusta 2019. godine u 12 časova u amfiteatru „3“ Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.