Odluka Dekanskog kolegijuma Štampa
Odluke
ponedeljak, 06 april 2020 14:55

Na osnovu ovlašćenja koja proizilaze iz člana 35. Statuta Univerziteta u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (02-br. 934/18-2 od 6. juna 2018. godine), zbog vanrednog stanja u kome se nalazimo i u skladu sa trenutnim stavovima Univerziteta u Beogradu, Dekanski kolegijum je na sastanku održanom 6.4.2020. godine elektronskim putem, doneo sledeću

 

O D L U K U

 

  1. Teorijska nastava i teorijske vežbe (gde je to moguće) izvode se pomoću platforme Microsoft Teams, te je neophodno da se svi nastavnici, saradnici i studenti registruju na ovoj platformi (ukoliko to već nisu učinili).
    Izuzetno, ako nastavnici već od ranije (pre vanrednog stanja), imaju uhodanu komunikaciju sa studentima preko neke druge platforme, mogu da nastave da je koriste, ali su u obavezi da o tome direktno obaveste prodekana za nastavu ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ).
  2. Praktične vežbe biće nadoknađene u terminima i po rasporedu koji će biti definisani izmenama u kalendaru nakon ukidanja vanrednog stanja.
  3. Završni ispiti će biti realizovani u ispitnim rokovima koji će biti definisani izmenama u kalendaru nakon ukidanja vanrednog stanja.
  4. Aprilski ispitni rok, koji je kalendarom predviđen za period od 13. do 16. aprila 2020, se odlaže do ukidanja vanrednog stanja.
    U periodu 13. do 16. aprila 2020, umesto ispitnog roka, realizuje se nastava na način koji je uhodan u prethodnim nedeljama vanrednog stanja.

 

Za Dekanski kolegijum,
Dekan, dr Saša Jakovljević, red. prof.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:
 povratak na sadržaj  Odluke