Vesti Sportski klub „FSFV“ Međunarodni Univerzitetski Turnir BEST 2017.